Om Fredericia Grundejerforening

Foreningen:

Fredericia Grundejerforening af 1884 blev stiftet af en kreds af grundejere, der ønskede en forening der i forbindelse med den daværende rivende udvikling i Fredericia, kunne varetage deres grundejerinteresser, blandt andet overfor myndighederne og grundejernes lejere.

Siden har Fredericia Grundejerforening af 1884 varetaget grundejerne i Fredericias interesser.

Således repræsenterer Fredericia Grundejerforening af 1884 grundejerne i Huslejenævnet, ligesom de indstiller boligretsmedlemmer som repræsentanter for grundejerne.

Formål:
at fremme og varetage medlemmernes interesser i almindlighed og ejere af udlejningsejendomme i særdeleshed.
at varetage grundejernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder.
at yde medlemmerne hjælp og vejledning i lejeforhold, herunder afholde medlemsmøder og kurser.
at virke for at grundejernes interesser repræsenteres i nævn, kommisioner og institutioner, der berører grundejerstanden, samt afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder.
at påtage sig ejendomsadministration, udlejningsvirksomhed og lejeberegninger m.v.
Kontigent:

Udlejere : 400,00
Parcelhusejere : 150,00

Nye Medlemmer:

Tilmelding kan ske på info@fgfa1884.dk